Psychologie / Coaching

Toon als           
Volgorde

De wijde lucht omvatten

Auteur: D. Tammet

Hoe kan intuïtie je helpen bij het leren van een vreemde taal? Waarom lijken herinneringen soms op symfonieën? Wat is de overeenkomst tussen getallen en giraffen? Waarom maakt een overvloed aan informatie je dom?

Daniel Tammet, zelf autistisch savant, legt uit hoe het brein werkt, hoe we denken, leren, herinneringen bewaren en creëren, en waarom het brein geen computer is. Hij beschrijft gedetailleerd zijn eigen talenten als reken-, geheugen- en taalwonder, en laat zien wat iedereen kan leren van de breinkunsten van een savant. Autistisch denken is, zo stelt hij, eigenlijk niets meer dan een extreme vorm van denken. We doen het allemaal als we dagdromen, metaforen gebruiken of woordspelingen maken.

Daniel Tammet leert je te dansen met getallen, te spelen met taal, en daarbij te vertrouwen op je instinct. De wijde lucht omvatten verdiept ons begrip van het onmetelijke brein.

"In Op een blauwe dag geboren beschreef Tammet hoe hij de angsten en sociale tekortkomingen van een autistisch kind overwon en uitgroeide tot een geniale man met het Asperger-syndroom. In dit nieuwe boek vertelt hij aan de hand van de nieuwste neurowetenschappelijke inzichten hoe zijn fenomenale savant-capaciteiten verklaard kunnen worden. Weer een fascinerend boek van Brainman. "
- Prof. dr. Dick Swaab, Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen

Daniel Tammet is schrijver, taalkundige en docent. Zijn eerste boek, de sensationele internationale bestseller Op een blauwe dag geboren, is in 18 talen vertaald.

Dit ben ik

Auteur: Fiona Harrold

In zeven stappen worden wie je werkelijk wil zijn.

Iedereen heeft 'een natuurlijk verlangen iemand te zijn'. Veel mensen ervaren dit als een probleem. Ze zijn niet tevreden met hun leven, maar weten niet hoe ze hier iets aan kunnen veranderen. Je hebt echter veel meer invloed op je leven dan je zelf denkt. Je karakter, persoonlijkheid en visie heb je zelf in de hand en kun je op je eigen manier vormen. Als je aantrekkelijker, actiever en succesvoller wilt worden, zal Dit ben ik! je daarbij tot steun zijn. Deze praktische methode helpt je je leven te evalueren en vervolgens naar eigen wens opnieuw in te vullen. In zeven eenvoudige en effectieve stappen laat Fiona Harrold je jezelf herontdekken en word je wie je werkelijk wilt zijn!

Droomboodschappen

Auteur: Ruthe / Ruthe-Preiss
De uitleg van dromen in christelijk perspectief

Zijn dromen bedrog of hebben ze wel degelijk een betekenis? Welke uitleg moeten we geven aan onze dromen en hoe gaan we om met de verkregen informatie? In de Bijbel spreekt God vaak door middel van dromen tot de mens, bijvoorbeeld in de droom van de Farao over de dreigende hongersnood. Spreekt God ook vandaag de dag nog via de dromen tot ons?(br>
In dit boek wordt vanuit een multidisciplinaire visie geprobeerd een antwoord te geven op bovenstaande vragen. Hierbij speelt de theorie van de bekende psycholoog Alfred Adler, grondlegger van de 'individual psychologie', een centrale rol. Adler stelt dat de taal van de droom alleen in samenhang met het leven van de dromer goed kan worden begrepen. In dit boek wordt de theorie door middel van vele voorbeelden uit de praktijk ondersteund, zodat het boek voor mensen zonder psychologische achtergrond ook zeer herkenbaar en leesbaar is.

Dit boek is bedoeld voor (christelijke) hulpverleners en alle christenen die hun dromen als serieuze boodschap willen opvatten.

Reinhold Ruthe is psychotherapeut voor kinderen en jongeren, en huwelijksadviseur. Hij leidt cursussen aan het Duitse Instituut voor adviserende en therapeutische zielszorg te Velbert.
Lydia Ruthe-Preiss, zijn dochter, studeerde Germanistiek en Theologie. In 1987 heeft ze samen met haar vader het Instituut voor adviserende en therapeutische zielszorg opgericht.

Droomsymbolen, wegwijzers in je leven

Auteur: van Ostaden

Dromen doen we allemaal, al denken we soms van niet. Sommigen herinneren zich hun dromen tot in de kleinste details, anderen kunnen nauwelijks navertellen wat ze tijdens hun slaap hebben beleefd. Veel mensen vragen zich af wat hun dromen betekenen, wat ze hun te vertellen hebben. Gebeurtenissen in dromen zijn vaak een symbool, een beeld voor iets dat in ons onbewuste leeft. Ze vertellen ons dus iets over onszelf, onze onbewuste verlangens of verborgen drijfveren. In dit Ankertje vertelt de schrijfster hoe je die symbolen in je dromen kunt ontcijferen en hun betekenis voor het dagelijks leven kunt leren begrijpen. Zij geeft veel voorbeelden uit de praktijk om te laten zien hoe mensen hun alledaagse problemen met behulp van hun droomsymbolen kunnen leren oplossen. Door het werken met deze symbolen krijgen ook gebeurtenissen in het leven van overdag een symbolische waarde. Zo zullen we ook de dingen die ons overdag overkomen anders gaan ervaren en gebruiken. Ze worden tot wegwijzers in ons leven. Een praktisch en positief boek, waar je wijzer en rijker van wordt en dat je leert zekerder en doelbewuster met je leven om te gaan. Annelies van Ostaden-de Jong studeerde psychotherapie en parapsychologie bij professor Van Praag. Zij geeft cursussen, workshops en lezingen over dromen en geheime kennis. Van haar hand verscheen ook bij Uitgeverij Ankh-Hermes Dromen om wakker te worden.

Durf jezelf te zijn

Auteur: Vugts
de weg naar bijbelse assertiviteit

Jezelf zijn. Zijn wie je in Gods ogen mag zijn. Het is niet gemakkelijk, maar wel bijzonder de moeite waard.
Durf jezelf te zijn bevat zowel theorie als voorbeelden en praktijkopdrachten. Janet Vugts beschrijft een bijbelse visie op assertiviteit en ontmaskert allerlei misverstanden over dit onderwerp. De voorbeelden en praktijkopdrachten stimuleren om er in het leven van alledag mee aan de slag te gaan.

De auteur heeft een praktijk voor psychologische hulpverlening. Nadrukkelijk presenteert ze zichzelf als christen: de mate waarin ze opkomt voor zichzelf wordt bepaald door bijbelse principes. Haar boek is in de eerste plaats geschreven voor subassertieve, christelijke mensen, die zich gemakkelijk laten ondersneeuwen door anderen.

Dyslectische kinderen

Auteur: Temple
een praktische handleiding voor ouders

Een op de tien kinderen heeft ernstige problemen met leren. Deze problemen reiken van veel moeite met lezen, schrijven, spellen, rekenen en coördinatie tot onvermogen om de aandacht vast te houden. De meest algemene term om deze verschillende problemen te beschrijven is dyslexie. Een dyslectisch kind dat niet kan voldoen aan de eisen die de school stelt, zal vaak gefrustreerd, in de war en depressief raken. Ouders voelen zich vaak machteloos om hun kind te helpen en krijgen tegenstrijdige adviezen over hoe te handelen. In dit gedegen hulpboek onderzoekt Robin Temple de algemene behandelingen die bij dyslexie worden aanbevolen. Hij vergelijkt ze met een nieuwe benadering van dyslexie - de Davis- methode - die de bijzondere talenten en krachten van een dyslectisch kind beschouwt als hoofdoorzaak van leerproblemen en hij legt op heldere wijze uit welke stappen gezet kunnen worden om het onvermogen tot leren te corrigeren.

Echte jongens

Auteur: Pollack

'Ik ben wet eens, wat down,' zegt Adam, 'maar ik kan het goed verbergen. Ik geloof dat ik een soort masker draag. Zelfs als kinderen me uitschelden of me willen treiteren, zat ik ze nooit laten merken hoe kapot ik daarvan ben Pollack laat zien dat veel jongens tegenwoordig net als Adam zijn en hun pijnlijke gevoelens van eenzaamheid en isolement verbergen achter een zelfverzekerde houding. Andere jongens komen zichtbaar in de problemen. Ze raken gedeprimeerd, presteren op schoot onder hun niveau en hebben problemen. Dit boek laat zien waarom, en wat we eraan kunnen doen. ECHTE JONGENS belicht het dagelijks teven van jongens van alle leeftijden, laat ons zie hoe jongens zijn, komt met nieuwe feiten over het expressieve karakter van jongens, de verschillen en overeenkomsten met meisjes, en wat jongens werkelijk denken en voelen. Potlack gaat uitvoerig in op onderwerpen als: jongens en hun moeders, vaders en vrienden; jongens en schoot, sport en puberteit. Ook vertelt de auteur hoe jongens meer zelfvertrouwen en emotioneel inzicht kunnen ontwikkelen dat ze nodig hebben voor de omgang met depressieve gevoelens, Liefde en seksualiteit, drugs, alcohol, echtscheiding en geweld. Wie dit oorspronkelijke en onthullende boek heeft gelezen, zat iedere jongen op een heel andere manier bekijken. Dr. William S. Pollack is klinisch psycholoog, mededirecteur van het Centre for Men van het McLean Hospital en de medische faculteit van Harvard. 'ECHTE JONGENS helpt ons te luisteren naar de behoeften van opgroeiende jongens en daarop in te spelen. Een onthullend, spannend en moedig boek, dat de aandacht verdient van iedereen die zich werkelijk in jongens wil verdiepen. Een baken van hoop en een geschenk voor ons allemaal: Dr. Judith V. Jordan, hoogleraar psychiatrie aan de medische faculteit van Harvard.

Een droomleven

Auteur: Fred Sterk / Sjoerd Swaen
Je ideale toekomst begint nu!

Iedereen uit wel eens een kreet als: 'Als ik geld genoeg had, dan zou ik het wel weten.' Maar de kunst is om elke dag te werken aan het waarmaken van je dromen, en dus niet te wachten op betere tijden of omstandigheden. Daar is lef voor nodig. En mensen klampen zich gemakkelijker vast aan hun (schijn)zekerheden.
Sterk & Swaen laten met behulp van de meest recente technieken uit de positieve psychologie zien dat het belangrijk is om je eigen dromen te benoemen en de eerste stap te zetten van wens naar realiteit.