Product met onderwerp 'Filosofie algemeen'

Toon als           
Volgorde

Annapurna een wandeling in de Himalaya

Auteur: Hammel

'Kalm verdwenen de groene heuvels in de mist. In de verte glinsterden de sneeuw- en ijsvlakten van de Himalaya. De hoge bergen staken als reusachtige kristallen in de blauwe lucht'
'De hoogste top daar in de verte is de Annapurna', zei Sabine. Opa Sam wist niet meer precies hoe hoog hij was. Ergens rond de 8000 meter dacht hij.
'Onze grote godin meet meer dan vijftig kilometer' zei een jonge man die ineens achter opa en Sabine stond. 'Je ziet allen het grijze hoofd . . . '

Een ontroerend verhaal van een oude man en zijn kleindochter die samen op weg zijn naar het Annapurna-heiligdom. Een boeddhistische monnik gaat met hen mee. Op hun trektocht wisselen ze van gedachten over de juiste manier om de wereld en vooral de mens te begrijpen. Ze laten zich daarbij inspireren door enkele fragmenten uit de geschriften van een Griekse filosoof uit de 3e eeuw v. Christus

Balanceren tussen Boeddha en Freud

Auteur: Hanken

Ieder mens heeft een diepste grond die de bron is van zijn geluk. Deze blijde boodschap is al gedurende enkele duizenden jaren verkondigd door talloze profeten, priesters en mystici. De niettemin optredende onvrede met het bestaan (het zich afgesneden voelen van deze bron) wordt veroorzaakt, zo wordt beweerd, door onze dualistische natuur en ons verzet tegen een monistische bestaanswijze: er is volgens het hedendaagse rationele denken weinig begrip voor religieuze en mystieke gevoelens, die geënt zijn op het monisme, omdat deze buiten het gebied van de objectief waarneembare verschijnselen vallen. Hierbij wordt echter vergeten dat het mechanisme van de mystiek zich zeer wel laat verklaren en dat psychologie en mystiek elkaar kunnen completeren, zodat de leerstellingen van Freud en Boeddha kunnen worden gezien als de schaduw- en lichtpartijen in hetzelfde geestelijke In dit essay is getracht vanuit een multidisciplinaire, wetenschappelijke benadering een aantal religieuze, filosofische en psychologische thema's, die de mens door de eeuwen heen hebben gefascineerd, te verhelderen door ze in een algemeen kader te plaatsen. Hierdoor is de auteur in staat om zeer verrassende verbanden te leggen. Albert Hanken studeerde wis- en natuurkunde en bekwaamde zich in de Verenigde Staten in de systeemleer. Aan de Universiteit Twente en de TU Eindhoven was hij in dit vak gewoon en buitengewoon hoogleraar. Geleidelijk verplaatste zich zijn belangstelling van de technische sfeer naar de menswetenschappen.

Bestaat de Kerstman?

Auteur: Eric Kaplan

Een vrolijke zoektocht naar antwoorden op de grote levensvragen
Wanneer comedy-schrijver en filosoof Eric Kaplan de ware aard van de Kerstman onderzoekt, leidt dat tot een diepzinnige, maar vaak ook hilarische discussie over hoe dingen kunnen bestaan, terwijl ze er toch niet echt zijn. Zoals de Kerstman en zijn arreslee. Eindelijk is metafysica ook om te lachen.
In Bestaat de Kerstman? gaat Kaplan op zoek naar uitwegen uit dit dilemma: in de logica van Russell en Wittgenstein, in het mystieke denken van Boeddha, Tao en de vroege Middeleeuwen. En in de humor - met voorbeelden uit Monty Python en The Big Bang Theory. Ten slotte zoekt hij persoonlijke antwoorden op de grote vragen: als we sterven, wat is het leven dan waard? Wanneer is het bestaan perfect? Bestaat er een God? Bestaat de Kerstman?
Een vrolijke zoektocht naar antwoorden op de grote levensvragen - van de schrijver van The Big Bang Theory

Brood voor onderweg

Auteur: Yoke

Het vertrekpunt is altijd 'nu' en het einddoel is altijd 'het Licht'. Met 'Licht' wordt over het algemeen het inzicht bedoeld dat men kan verwerven door zo goed mogelijk te leven. De term 'zo goed mogelijk' is een tamelijk vage omschrijving die lang niet altijd het verlangde inzicht brengt. In feite heb je er niets aan, want 'zo goed mogelijk' kan voor een misdadiger iets heel anders betekenen dan voor een heilige. . .

De filosoof en het leven

Auteur: Achenbach
een brief aan de lezer

Brieven over een filosofisch bevlogen levenskundigheid, als alternatief voor een meer oppervlakkige levenskunst.

De ingewijde

Auteur: Scott

Dat Mahatma's en Meesters niet perse in afzondering leven en ook niet automatisch beroemde leraren en autoriteiten behoeven te zijn, maakt dit boek ons duidelijk. Het verhaal speelt zich af rondom de boeiende en ietwat geheimzinnige persoonlijkheid die Justin Moreward Haig wordt genoemd. In deel I wordt zijn leven in Londen beschreven, alwaar hij in alle lagen van de bevolking vele mensen ontmoet en tevens vele gesprek-ken met hen voert. Naarmate deze gesprek-ken, waarin fundamentele waarheden op een boeiende en fascinerende wijze worden geformuleerd, vorderen, vormt zich een steeds duidelijker beeld wat deze man vertegenwoordig-de. Om goede redenen, zoals ook in het boek wordt uiteengezet, heeft hij zijn ware identiteit verborgen gehouden.

De magie van het dagelijks leven

Auteur: Moore

Op een zielvolle wijze omgaan met het leven...
Thomas Moore gaat er in zijn nieuwste inspirerende boek van uit dat een betrokken, afgestemde relatie met onze omgeving, ons werk en de mensen om ons heen, noodzakelijk is om collectief en individueel te kunnen overleven. Hij beschrijft hoe en waarom we álles in ons leven anders gaan ervaren wanneer we ons op een zielvolle(re) manier verhouden tot schoonheid, natuur en kunst...

De mens en zijn mogelijke evolutie

Auteur: Ouspensky

Ouspensky's ontmoetingen met Gurdjieff in 1915 was van beslissende betekenis voor zijn verdere leven. Gurdjieff wordt zijn leermeester en er gaat een nieuwe wereld voor hem open. Deze ontmoeting en de daaropvolgende samenwerking met Gurdjieff wordt uitvoerig beschreven in 'Op zoek naar het wonderbaarlijke' dat de meest betrouwbare bron werd voor de bestudering van Gurdjieff's leer.
'De mens en zijn mogelijke evolutie' bevat een beknopt en heldere samenvatting van de belangrijkste ideeën uit Gurdjieff's leer. Hierin wordt o. a. op de volgende vragen ingegaan:
* wat is bewustzijn?
* wat is zelfkennis?
* kan de mens zichzelf veranderen?
* welke mogelijkheden heeft de mens om te evolueren?