Product met onderwerp 'Non-fictie informatief/professioneel algemeen'

Toon als           
Volgorde

Alleen voor vrouwen

Auteur: Marleen Janssen

Het vallei-orgasme is de Rolls Royce onder de orgasmes. Het golft door je lichaam en kan uren duren. Het zorgt voor meer genot en geeft ook meer energie. Met een vallei-orgasme laad je de accu van je lichaam op. In Alleen voor vrouwen vertelt Marleen Janssen, journalist en ervaringsdeskundige, hoe ze kennismaakte met de oosterse visie op vrouwelijke seksualiteit. Samen met taotrainer Reinoud Eleveld ontwikkelde ze een cursus waarin ze deze geheime kennis, ontleend aan het Chinese Taoïsme, aanreiken aan Nederlandse en Vlaamse vrouwen. Niet in een zweterig zaaltje of met zweverige teksten, maar modern en open: Janssen laat vrouwen aan het woord die de technieken leerden en gelukkiger werden. . . in bed en daarbuiten. Seks wordt weer spannend, fijn, liefdevol, gezond: het vallei-orgasme zorgt voor een revolutie in de Nederlandse slaapkamer!

Bewust zyn

Auteur: Sickesz

BEWUST ZIJN Hoe krijg ik inzicht in mezelf en begrip voor anderen?

De psychologie zoals die in het Westen bedreven wordt, mist inzicht in de algehele structuur, de geestelijke anatomie van de mens. Ze kijkt van buiten tegen de mens aan. Lijnrecht daartegenover staat de oosterse psychologie, die een kennen van binnenuit biedt. Men erkent dat de mens geestelijke energie uit de kosmos aantrekt, dat hij die energie wel hanteert maar nog niet beheerst.
In de afgelopen cultuurperioden heeft de mens achtereenvolgens ontwikkeld: het materiële (eten, drinken), het laag-emotionele (wraak, vrees en haat) en het oog-emotionele levensgebied (liefde en vergeving). 'In het nu aanbrekende Watermantijdperk heeft de mens de opgave het concrete verstandsgebied te ontwikkelen. De kloof tussen kennis en verstand wordt dan overbrugd en ons godsbegrip kan een totale verandering ondergaan. Dit boek biedt ons de kans tot een volkomen nieuw inzicht te komen en daarmee een nieuwe bewustzijnsverruiming te krijgen.

Brueghel

Auteur: Gibson
153 afbeeldingen, 18 in kleur

De Amerikaanse kunsthistoricus professor Walter S. Gibson, specialist op het gebled van de Nederland en Vlaamse schilderkunst uit de zestiende eeuw, verbonden aan de Cleveland University, Ohio, heeft na zijn veelgeprezen studie over het leven en werk van Jeroen Bosch nu aan licht laten schijnen op Pieter Bruegel. Gibson volgt de artistieke ontwikkeling van Bruegel op de voet en geeft een nieuwe kijk op diens inspiratiebronnen, zoals de Italiaanse renaissanceschilders, het werk van Amen Bosch, de Vlaamse landschapsschilders, Interessant zijn ook de parallellen die Gibson trekt met het moraliserende karakter in de letterkunde van de rederijkers. Voor een beter begrip van het werk van Bruegel heeft Gibson eveneens een beeld geschetst van de woelige tijd waarin de schilder leefde. De meer dan 150 afbeeldingen zijn volledig in de tekst geïntegreerd.

Complete kookboek

Auteur: May

Het complete kookboek zou in geen enkele keuken mogen ontbreken.
Het bevat vele duizenden recepten uit allerlei landen. Basisrecepten voor de alledaagse maaltijd,
maar ook bijzondere gerechten voor chique diners. Wilt u weten hoe een Waldorfsalade wordt gemaakt? I
n dit kookboek vindt u maar liefst drie varianten. Of heeft u juist trek in een klassiek wildgerecht,
een authentieke Irish stew of een mediterrande yoghurtsoep? Het staat allemaal in dit wereldkookboek!

Naast verrassende gerecht en duidelijke recepten heeft dit boek allerlei handige bijlagen:
* wijn-spijscombinaties
* veelgebruikte kooktermen
* de toepassing van kruiden en specerijen
* tips voor wie een diner wil geven

Met recepten uit: Belgie, Birma, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannie,
Hongarije, Ierland, India, Indonesie, Italie, Japan, Joegoslavie, Korea, Maleisie, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Portugal, Rusland, Singapore, Spanje, Sri-Lanka, Suriname, Thailand, Turkije, Vietnam,
Zweden en Zwitserland.

Cultuur tussen competentie en competitie

Auteur: A. van den Broek

Hoe zal het cultuurbereik zich de komende decennia ontwik-kelen? Andries van den Broek en Jos de Haan schetsen in drie scenario's drie toekomsten van de belangstelling voor musea, podia, literatuur en amateurkunst. Centraal in elk scenario staat de spanning tussen de competentie om van cultuur te genieten en de competitie om de beschikbare vrije tijd. Het marginaliseringsscenario voorziet een proces van media-inflatie, waardoor cultuur gaandeweg uit het gezichtsveld en de belevingswereld van het brede publiek verdwijnt. In het consolideringsscenario weet de culturele sector adequaat op de omnivore smaakvoorkeuren van het publiek in te spelen en zodoende een plek in het totaal aan multitainment te behouden. Het herwaarderingsscenario behelst een verzadiging van de vrijetijdsindustrie en een daaruit voortvloeiende herontdekking van cultuur. Hoewel de scenario's een sterke eigen logica bezitten, is aan beleidsmakers bij overheid en culturele instellingen de uitdaging om gewenste scenario's te bevorderen en ongewenste scenario's tot self-denying prophecies te maken.

Dat lentebal

Auteur: Polzer

Hoe reageert degene die dit ziet?
De dichter van de oude school zegt: "Nee
Die vorm is strijdig met de etiquette -abcB x 3 + acB"
Een ander kent de etiquette niet
Maar onderkent al gauw na strofe II
Het schema, sierlijk als een pirouette:
abcB x 3 + acB
De man van wetenschap op wie ik stiet -Een heer van naam en faam - die deelde mee:
"Wij noemen deze vorm de balladette
abcB x 3 + acB"
Met een envoi beëindigt men dit lied
Dat spannend is als Russische roulette
abcB x 3 + acB

De Endstra-tapes

Auteur: Bart Middelburg

In 2003 voerde de Amsterdamse vastgoedmagnaat Willem Endstra, die bekendstond als witwasser voor zware criminelen, in het diepste geheim vijftien lange gesprekken met rechercheurs van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) van de Amsterdamse politie. De op band opgenomen gesprekken werden om veiligheidsredenen gevoerd in een rondrijdende CIE-wagen, en worden dan ook wel 'achterbankgesprekken' genoemd, of de Endstra-tapes.
Endstra sprak tegenover de CIE vrijuit over criminele connecties als Sam Klepper, Johnny Mieremet, Ronald van Essen, Mink Kok, en onthulde dat hij op grote schaal, voor tientallen miljoenen, werd afgeperst door voormalig Heineken-ontvoerder Willem Holleeder, alias de 'Neus'. Ook beschuldigde hij de Holleeder-organisatie van een reeks liquidaties, en zei hij bang te zijn zelf ook uit de weg te zullen worden geruimd. Op 17 mei 2004, nog geen vier maanden na het laatste gesprek, werd Endstra daadwerkelijk geliquideerd.
In januari 2006, na bijna twee jaar onderzoek, werd Holleeder aangehouden wegens afpersing. Belangrijkste bewijs: de Endstra-tapes, die in dit boek integraal worden afgedrukt met een inleiding, een nawoord en verklarende noten van de Parool-verslaggevers Bart Middelburg en Paul Vugts.
De Endstra-tapes vormen een uniek document in de geschiedenis van de georganiseerde misdaad in Nederland. Ze geven ook een onthullend, soms ontluisterend inzicht in de manier waarop CIE-rechercheurs hun informanten 'runnen'.

De erfenis van Thomas Hodgkin

Auteur: Terlingen

De Erfenis Van Thomas Hodgkin 1e druk is een boek van Jeroen Terlingen uitgegeven bij Van Kralingen. ISBN 9789090136301

De Erfenis van Thomas Hodgkin.
Vanaf de allereerste symptomen tot en met de gevolgen van de behandeling na tien, vijftien jaar beschrijft hij in dit boek wat pati nten met een Hodgkin- of een non-Hodgkinlymfoom n de mensen in hun omgeving moeten weten om te overleven. Terlingen is de mensen in hun omgeving moeten weten om te overleven. Terlingen is schrijver en docent aan de Hogeschool voor Journalistiek.