Product met onderwerp 'Psychologie algemeen'

Toon als           
Volgorde

Als onze oude ouders sterven

Auteur: Barbara Dobrick
het definitieve einde van ons kind-zijn

Als onze ouders sterven, zijn onze jaren als kind definitief voorbij. Juist op zulke ingrijpende momenten beseffen we hoe belangrijk de band met hen was, zelfs als we het niet goed met hen meenden te kunnen vinden. Nu ze sterven beseffen we dat we er voortaan alleen voor staan. Barbara Dobrick heeft met een aantal zonen en dochters gesproken, die midden in het verwerkingsproces van de dood van hun vader of moeder staan. Zij vertellen over de schok van het wegvallen van de laatste barrière tussen henzelf en de dood. Ook als ze dachten dat zij zich goed op de situatie hadden voorbereid, was de nieuwe situatie er een van grote verwarring. Dobrick gaat in haar beschrijving en analyse van het rouwproces niet voorbij aan de taboes die daarmee nog altijd zijn verbonden: dat we op ons werk niet te veel van ons verdriet mogen laten merken; dat het min of meer verboden is om gevoelens van opluchting te hebben bij de dood van onze ouders; dat er vreselijke ruzies kunnen ontstaan tussen de kindere

Ankertjes

Auteur: Jeffkins
Maak werk van de liefde

Autisme in het gezin

Auteur: Esther van der Heijden

Over autistische stoornissen is al veel geschreven en gezegd. Meestal ligt de nadruk op de problemen van het kind en de omgeving. Dit Ankertje benadert autisme nu eens van de positieve kant. De auteurs zijn moeder en dochter. Zonder de moeilijke kanten van autisme te willen ontkennen, laten zij aan de hand van hun eigen gezin zien dat door op een andere manier naar elkaar te kijken en met elkaar om te gaan, je samen heel veel positiefs kunt bereiken. Bevat ook veel tips om de omgeving van en zorg voor kinderen met autisme zo optimaal mogelijk te laten zijn.

De Ankertjes van AnkhHermes zijn een begrip! Deze serie compacte boekjes (altijd 128 pagina's) geeft laagdrempelige en begrijpelijke informatie over aansprekende en actuele onderwerpen. De serie wordt continu aangevuld met nieuwe delen.

Beestachtig Rijk

Auteur: Richard Conniff

Een prikkelende en amusante studie over het doen en laten van de rijken der aarde, gezien door de ogen van de natuurvorser. Journalist Richard Conniff onderzoekt de aloude vraag: 'Zijn de rijken anders dan u en ik?' en komt tot de bevinding dat dat inderdaad zo is. Hij observeert deze sociaal unieke soort, legt hun strategieën bloot wat betreft dominantie en onderwerping, bestudeert hun intimidatiegedrag, de dynamiek van hun pikorde en hun onorthodoxe paarpraktijken. Door het te vergelijken met het gedrag van ander exotische diersoorten, komen opmerkelijke overeenkomsten naar voren.

Beslissen doe je zo

Auteur: Plomp
Psychologie van de keuze

We leven in een maatschappij waarin we de ene na de andere keuze moeten maken. Werk, kinderen of een combinatie? Een huis huren of kopen? Latten, samenwonen of trouwen?

Je hebt nu meer dan ooit de kans om de loop van je leven te beïnvloeden. Goed beslissen is daardoor veel belangrijker dan het vijftig jaar geleden was. Bij het nemen van beslissingen speelt zich heel wat af in je gevoelens en gedachten. Het is een combinatie van rationele, bewuste overwegingen en veelal onbewuste, subjectieve processen.

Beslissen doe je zo laat zien hoe je tot weloverwogen besluiten kunt komen. Jolet Plomp geeft concrete tips om hoofdbrekens en keuzestress te vermijden en om simpel en effectief te beslissen.

Bestellingen bij het universum

Auteur: B. Mohr


Gids voor de kunst van het krijgen

Kijk, het komt allemaal naar je toe, het leven is je goed gezind. Precies zo kun je het krijgen, zegt Bärbel Mohr. Je hoeft het alleen maar te bestellen. Hoe dat in zijn werk gaat, beschrijft ze in dit boek. Doe het luchtig, vat het vooral niet te zwaar op, luidt haar advies. Je leven wordt er eenvoudiger, rijker, vrolijker en avontuurlijker door. Mogelijke aarzelingen, obstakels en twijfels krijgen aandacht. Maar de lezer krijgt met dit boek vooral een handleiding vol tips, voorbeelden en aanwijzingen die de weg vrijmaken naar een geslaagde omgang met de besteldienst van het universum. Een nuttig en lichtvoetig boek voor beginners en gevorderden! In Duitsland hebben inmiddels al een miljoen mensen Bärbel Mohrs boeken over het bestellen bij het universum aangeschaft.

Body Clutter

Auteur: Leanne Ely

Taal: engels


Love your body, love yourself

1 n Sink Reflections, Marla Cilley—the FlyLady—helped hundreds of thousands of her fans combat overwhelming household C. H. A. O. S. (Can't Have Anyone Over Syndrome). Taking a "baby-steps" approach, she offered little chores to do every day, to wipe out clut-ter and feelings of inadequacy. Now, in Body Clutter, the FlyLady and Leanne Ely, the Dinner Diva and creator of the Saving Dinner series, team up to teach readers how to handle and erase the clutter they carry on their bodies and minds when it conies to body image. The FlyLady and Leanne say that it's not about finding the perfect diet, it's about the way you feel about food and your body and understanding sound nutrition. With warm voices, unique lingo, and no preaching, they apply a step-by-step technique, coaching the readers from beginning to end and sharing their own success stories along the way.

Dag liefde, kom je ooit nog eens terug?

Auteur: Esmée van Doorn

Joppe is een blauw hondje dat het ene moment boven op de berg staat en het volgende moment in het diepste dal ligt. We volgen Joppe op zijn reis terug naar boven, terug naar die top. . . of zal hij opgeven. . .

De weg die Joppe aflegt staat symbool voor de 12 fases van liefdesverdriet.

Joppe legt op een leuke manier uit wat er met je gebeurt en wat je moet doen (of juist niet). Kortom EHBL: eerste hulp bij liefdesverdriet. Veel tips, do´s and dont´s, glimlachtoverende illustraties en veel opbeurende en opzienbarende feiten over het gebroken hart.

Een boek gebaseerd op de kille realiteit met veel illustraties en herkenbare voorbeelden.
Carien Karsten beschrijft de fases van liefdesverdriet op een verhelderende en helpende wijze.