Geschiedenis / Biografie

Toon als           
Volgorde

Afrika

Auteur: van der Veen
van de Koude Oorlog naar de 21e eeuw

Aan de hand van het functioneren - of misschien beter gezegd: het disfunctioneren - van de Afrikaanse staten, vertelt Roel van der Veen de eigentijdse geschiedenis van Afrika.
Sinds hun onafhankelijkheid zijn de Afrikaanse staten op een andere wijze gaan werken dan wij in het Westen gewend zijn. Het lukt de jonge staten steeds minder op eigen houtje de belangrijkste taken, zoals ordehandhaving en andere dienstverlening aan de bevolking, uit te voeren.
Dit heeft consequenties op veel terreinen van het dagelijks leven, variërend van grootschalige armoede tot toenemende onveiligheid en gewelddadige conflicten. Ook de massale migratie en het uit de hand lopen van de aids-epidemie hebben hiermee te maken.
Afrikanen proberen, met internationale steun, het functioneren van hun staten door democratisering te verbeteren. Er bestaat echter geen snelle, eenvoudige uitweg uit de sinds de onafhankelijkheid gegroeide situatie.
Roel van der Veen (Bedum, 1957) is beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij heeft sinds 1995 voor zijn werk veel over Afrika geschreven, zowel op verschillende posities in de Directie Sub-Sahara Afrika als op de afdeling Beleidsplanning van het bureau van de secretaris-generaal. Afrika - Van de Koude Oorlog naar de 21e eeuw heeft Roel van der Veen geschreven als op persoonlijke titel. Binnen twee weken herdrukt!

Algemene zaken

Auteur: Wesseling

Sinds 1993 schrijft de bekende Leidse historicus en publicist H. L. Wesseling een tweewekelijkse column in NRC Handelsblad. In deze veelbesproken en -geprezen rubriek houdt de schrijver zich bezig met allerlei zaken die hem interesseren: niet alleen geschiedenis en politiek, maar ook sociale, economische en culturele kwesties. Bijdragen over Poncke Princen en Mgr. Bär, over Brinkman en Bolkestein, over Dreyfus en Cleveringa, maar ook over christelijke waarden, de monarchie, het winkelgedrag van de vrouw, en het liefdesleven in de jaren vijftig Kortom Algemene zaken.

Aung San Suu Kyi

Auteur: Peter Popham

Aung San Suu Kyi wordt in één adem genoemd niet Mahatma Gandhi en Nelson Mandcla. Ze was jarenlang Birma's leider-in-ballingschap en kreeg vanwege haar vreedzame verzet tegen het totalitaire regime in haar land de Nobelprijs voor de vrede. Voortdurend dook en duikt haar naam op in het wereldnieuws. Wie is zij?

Peter Popham schrijft als journalist en Birma-specialist voor de Britse krant The Independent. Hij kent Aung San Suu Kyi persoonlijk. In dit unieke boek vertelt hij over haar leven, haar achtergrond en haar missie. Aung San Suu Kyi is de enige in het Nederlands vertaalde biografie van deze belangrijke vrouw.

Baltsen tussen baksteen

Auteur: Remmelt Daalder

Lenige eksters, zenuwachtige ooievaars, krijsende meeuwen en snelle hermelijnen leven samen met het dominante stadsdier: de mens. Juist in de stad, waar de dieren tam zijn en de mensen soms schuw, komen ze elkaar voortdurend tegen.

Remco Daalder, stadsbioloog, beziet de beesten in hun stadse natuur-landschap van aangelegde moerassen, namaakbossen, zandplaten en het kunstmatige gebergte van huizen. In een rustig bos ziet hij een slagveld tussen mezen en meerkoeten, vlak bij een rangeerterrein ziet hij lepelaars en thuis leert zijn kat hem op een dierlijke manier van het leven te genieten.

Baltsen tussen baksteen is een bundeling van de leukste, mooiste en meest verrassende columns die Remco Daalder schreef voor het Amsterdams Stadsblad.

Bedden

Auteur: Eva Marin

Bedden zijn al lang niet meer om in te slapen, ze zijn om in te wonen. Het bed heeft zich aangepast aan de behoeften van onze tijd, het is een veelzijdige ruimte geworden waarin letterlijk en figuurlijk gedroomd wordt, al lezend, tv kijkend, spelend, etend.... Gemaakt als een plek om te rusten is het bed door de eeuwen heen op veel verschillende manieren gebruikt geweest. De nieuwe technieken maken het mogelijk om het bed nu actief te gebruiken, de temperatuur kan geregeld worden en ingebouwde computers kunnen de slaper een massage geven. Er zijn zoveel modellen en mogelijkheden als er leefwijzen en gebruiken zijn. Ontwerpers en fabrikanten uit de branche hebben hierop ingespeeld. Zoals andere titels in deze serie is dit boek een overzicht van de beste en meest originele ontwerpen wereldwijd.

Berlioz

Auteur: Molenaar

Hector Berlioz (1803-1869) wordt thans beschouwd als de belangrijkste Franse componist uit de eerste helft van de I9de eeuw, maar in zijn tijd dacht lang niet iedereen daar zo over - al had hijzelf geen twijfels over zijn genialiteit. Berlioz kennen we als een opstandige en ontevreden componist, die voortdurend door operadirecteuren, impresario's en het publiek werd tegengewerkt. Hij nam volop deel aan het bloeiende culturele leven in Parijs, en telde kunstenaars als Victor Hugo, George Sand en Franz Liszt (die Berlioz omschreef als 'een arm groot genie, vechtend voor iets dat grotendeels onmogelijk is') onder zijn vrienden. Het beeld dat wij van Berlioz hebben wordt sterk bepaald door zijn memoires, maar ook tijdgenoten hebben veel over hem geschreven. In dit boek laat drs. Hennie Molenaar (1963) veel kunstbroeders aan het woord, bijvoorbeeld inmiddels in vergetelheid geraakte beroemdheden als Ernest Legouvé, Joseph d'Ortigue, Henri-Auguste Barbier en Ernest Reyer. Door de ogen van deze en andere tijdgenoten krijgt de lezer een verrassende kijk op een van de grootste vernieuwers uit de muziekgeschiedenis.

Binnenstebuiten

Auteur: Stephan Sanders

Nederland beleeft alweer een paar jaren 'interessante tijden' zoals de Chinese verwensing luidt. Nog niet lang geleden kon je het land typeren met deze ene, karakteristieke krantenkop: 'Overleg hervat'. Maar die geeuw van de gemeenzaamheid werd wreed verstoord door twee politieke moorden, op Fortuyn en Van Gogh, tegen de turbulente achtergrond van 11 september, de spanningen van een multiculturele samenleving en de oorlog in Irak.

In Binnenstebuiten onderzoekt Stephan Sanders de grenzen van de politiek. Willen wij dat onze politici idolen zijn, net zo bekend en toch zo veraf als de popsterren waar pubers mee dwepen? En hoe persoonlijk zijn we nog als we publieke figuren die we uitsluitend van de tv kennen, aanspreken bij hun voornaam en tot onze beste vrienden rekenen?
Binnenstebuiten is een boek over de moeizame verhouding tussen de politieke buitenwereld en wat Sanders 'de binnenblues' noemt - ' dat wat zich niet laat annexeren door de politiek, nauwelijks publiek verdraagt en toch gezegd wil worden en geschreven. '
Uitgesproken politiek en toch intiem.