Filosofie / Sociologie / Maatschappelijk

Toon als           
Volgorde

Aan de oever van de woestijn

Auteur: N. Cross

In dit boek gaat u op ontdekkingsreis door acht landen van de Sahel. Hoe was het er vroeger — voor de grote hongersnoden? Hoe is het er nu? Tientallen mensen vertellen hun levensgeschiedenis. Van goede en slechte tijden. Van honger en hulpvaardigheid. Van vluchten voor oorlog en droogte en van weder-opbouw. Maar vooral van doorzetten, soms met de moed der wanhoop. Aan de oever van de woestijn is een unieke verzameling van persoonlijke, mondelinge getuigenissen. Over landbouw in extreme omstandigheden. Over de veranderende ecologie en het roeien met de riemen die men heeft. Over verschillen tussen generaties en tussen culturen. De gevarieerdheid en het karakter van de verhalen, anekdotes, meningen en informatie maakt het boek tot een fascinerend geheel voor een ieder die geïnteresseerd is in Afrika en in mondelinge over-levering. Een pakkend boek over de veerkracht en vindingrijkheid van de Sahelbewoners.

Allochtonen in de multiculturele samenleving

Auteur: Siep van der Werf & S. Van Der Werf

Deze zesde, herziene druk is geschreven na de twee grote gebeurtenissen die de multiculturele verhoudingen in Nederland hebben geraakt: de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 en de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002. In deze druk heeft de auteur deze en andere relevante ontwikkelingen verwerkt. Verder zijn de teksten met betrekking tot het vreem- delingenrecht, vreemdelingenbeleid en asielzoekersbeleid geactualiseerd en uitgebreid. Daarnaast is er aandacht voor criminaliteit en arbeidsvraagstukken en zijn de statistische gegevens aangepast.
In Allochtonen in de multiculturele samenleving brengt Siep van der Werf de positie van grote allochtone groepen in kaart: Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen en asielzoekers.
Daarbij komen de achtergronden van hun komst naar Nederland aan bod, maar ook facetten als gezondheid, cultuur, godsdienst, rechtspositie, onderwijs en arbeidsmarkt.
De auteur verschaft veel praktische informatie, maar staat ook stil bij vragen als op welke wijze in beleid en voorzieningen de veelal ingewikkelde problematiek kan worden aangepakt.
De vorige (vijfde) druk stond onder een andere titel bekend, namelijk Allochtonen - Een inleiding in de multiculturele samenleving.
Siep van der Werf is docent aan de Sociaal-agogische opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is ook auteur van De verdeling van arbeid. Met Klaas Hoeksema schreef hij Sociologie voor de praktijk.

Als de dingen gaan denken

Auteur: Gershenfeld

De digitale revolutie heeft een onbedwingbare I logica, die vaak de computers zelf meer ten goede komt dan de gebruikers ervan. We om-ringen ons niet de meest geavanceerde vormen van informatietechnologie, maar het is de vraag of alles even bruikbaar en nuttig is. In Als de dingen gaan denken laat Neil Gershenfeld zien dat de talloze mogelijkheden om het dagelijks leven met computers te verrijken en te vergemakkelijken tot nu toe onbenut zijn gebleven. Hij pleit voor een veel verdergaande integratie van de bits van de digitale wereld en de atomen van de fysieke wereld. De pc heeft afgedaan, we moeten ons nu richten op de ontwikkeling van denkende schoenen, zelflezende boeken en computers in koffiekopjes. Als de dingen gaan denken geeft een geheel nieuwe en verfrissende kijk op de toekomst van de informatietechnologie. Helder geschreven, met talrijke leuke en niet veel fantasie gepresenteerde voorbeelden, brengt dit boek uitstekend in kaart voor welke keuzes we staan aan het begin van het nieuwe millennium.

Antropologie als wetenschap

Auteur: Kloos

De tekst van dit boek is ontstaan uit een college-syllabus wetenschapsfilosofie, bestemd voor eerstejaars studenten culturele antropologie.

Ape and the Sushi Master

Auteur: Frans de Waal
Cultural reflections of a primatologist

What if apes had their own culture rather than an imposed human version? What if they reacted to situations with behavior learned through observation of their elders (culture) rather than with pure genetically coded instinct (nature)? In answering these questions, eminent primatologist Frans de Waal corrects our arrogant assumption that humans are the only creatures to have made the leap from the natural to the cultural domain.The book's title derives from an analogy de Waal draws between the way behavior is transmitted in ape society and the way sushi-making skills are passed down from sushi master to apprentice. Like the apprentice, young apes watch their group mates at close range, absorbing the methods and lessons of each of their elders' actions. Responses long thought to be instinctive are actually learned behavior, de Waal argues, and constitute ape culture.

A delightful mix of intriguing anecdote, rigorous clinical study, adventurous field work, and fascinating speculation, The Ape and the Sushi Master shows that apes are not human caricatures but members of our extended family with their own resourcefulness and dignity.

Taal: engels

Ballingschap

Auteur: Jeanne Champion

'(. . . ) Ballingschap is geen dokument en geen roman, het is een boek dat verschillende stemmen laat horen, een klaagzang die nooit monotoon wordt. Bescheiden en grootmoedig blaast zij degenen naar wie zij luistert een beetje van haar eigen energie in. In ruil daarvoor vertelt de balling zijn verhaal en kan zo misschien van zich afzetten wat hij doorgemaakt heeft. ' Le Figaro '


(. . . )Toch belichamen zij. als ik zo vrij mag zijn, het geheugen van onze tijd, zij zijn de unieke getuigen van de rampzalige toestand waarin een aantal menselijke samenlevingen verkeert. Jeanne Champion, romanschrijfster, biografe, een warme en hartstochtelijke vrouw, leent hun het oor en de pen. Met die lyrische vervoering, die energie, die pijnlijk treffende manier van schrijven die voor haar lezers onmiddellijk herkenbaar zullen zijn, vertelt zij hun vreselijke verhalen over marteling en verschrikking. Epossen, odyssees, apocalypsen. . . die op de grote podia van de actualiteit nauwelijks meer lawaai maken dan de nagels van de gevangenen die overal ter wereld aan de muren van hun kerkers krabben. ' Le . Nouvel Observateur

Beatrix

Auteur: Gert Jan Pos

‘De koningin staat voor mijn oma symbool voor de vrijheid van de Marokkaanse vrouwen in Nederland en voor opa staat ze symbool voor de ondergang van de machtspositie van de zielige Marokkaanse mannen in Nederland,’ schrijft Fadoua Bouali. In samenwerking met FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling verschijnt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van koningin Beatrix deze bundel over de betekenis van de koningin voor de multiculturele samenleving. Hoe is zij daarbij, persoonlijk en professioneel, betrokken? Is zij een verbindend element in een diverse samenleving? Monique Doppert en Mariette Hermans inventariseerden Beatrix’ woorden en daden – toespraken, werkbezoeken en officiële staatsbezoeken – om antwoord te vinden op die vragen. Naast het onderzoek werpen vijftien columnisten een persoonlijk licht op ‘hun’ koningin. Nahed Selim is trots op Beatrix’ onafhankelijke geest en Usha Marhé wijst op haar 'girlpower'. Vamba Sheriff ziet in de koningin de sterke vrouwen van Afrika terug. Kees Beekmans toetst haar populariteit bij zijn mondigste leerlingen en Fouad Laroui ziet de koningin in 2006 het multiculturele Nederlands elftal op haar paleis ontvangen als ze het wereldkampioenschap voetbal hebben gewonnen.

Beelden van de leegte

Auteur: Braidotti

Eeuwenlang is filosofie het domein van mannen geweest. Over vrouwen werd gesproken, zèlf kwamen zij niet aan het woord. In Beelden van de leegte analyseert Rosi Braidotti hoe filosofen als Foucault en Derrida het vrouwe-lijke definiëren. Zij ontleedt hoe vrouwelijke filosofen als Kristeva, Cixous en Irigaray een nieuwe vrouwelijke subjectiviteit beschrijven. Hierbij zoekt ze niet naar een versteende waarheid of een alomvattende theorie, maar juist naar de on-eindige verschillen: tussen vrouwen en mannen, tussen vrouwen onderling en in de vrouw zelf.