Cultuur

Toon als           
Volgorde

Bewust zyn

Auteur: Sickesz

BEWUST ZIJN Hoe krijg ik inzicht in mezelf en begrip voor anderen?

De psychologie zoals die in het Westen bedreven wordt, mist inzicht in de algehele structuur, de geestelijke anatomie van de mens. Ze kijkt van buiten tegen de mens aan. Lijnrecht daartegenover staat de oosterse psychologie, die een kennen van binnenuit biedt. Men erkent dat de mens geestelijke energie uit de kosmos aantrekt, dat hij die energie wel hanteert maar nog niet beheerst.
In de afgelopen cultuurperioden heeft de mens achtereenvolgens ontwikkeld: het materiële (eten, drinken), het laag-emotionele (wraak, vrees en haat) en het oog-emotionele levensgebied (liefde en vergeving). 'In het nu aanbrekende Watermantijdperk heeft de mens de opgave het concrete verstandsgebied te ontwikkelen. De kloof tussen kennis en verstand wordt dan overbrugd en ons godsbegrip kan een totale verandering ondergaan. Dit boek biedt ons de kans tot een volkomen nieuw inzicht te komen en daarmee een nieuwe bewustzijnsverruiming te krijgen.

Binnenstebuiten

Auteur: Stephan Sanders

Nederland beleeft alweer een paar jaren 'interessante tijden' zoals de Chinese verwensing luidt. Nog niet lang geleden kon je het land typeren met deze ene, karakteristieke krantenkop: 'Overleg hervat'. Maar die geeuw van de gemeenzaamheid werd wreed verstoord door twee politieke moorden, op Fortuyn en Van Gogh, tegen de turbulente achtergrond van 11 september, de spanningen van een multiculturele samenleving en de oorlog in Irak.

In Binnenstebuiten onderzoekt Stephan Sanders de grenzen van de politiek. Willen wij dat onze politici idolen zijn, net zo bekend en toch zo veraf als de popsterren waar pubers mee dwepen? En hoe persoonlijk zijn we nog als we publieke figuren die we uitsluitend van de tv kennen, aanspreken bij hun voornaam en tot onze beste vrienden rekenen?
Binnenstebuiten is een boek over de moeizame verhouding tussen de politieke buitenwereld en wat Sanders 'de binnenblues' noemt - ' dat wat zich niet laat annexeren door de politiek, nauwelijks publiek verdraagt en toch gezegd wil worden en geschreven. '
Uitgesproken politiek en toch intiem.

Biografie van de dominee

Auteur: Heitink

Waarom hebben de dominees het vandaag zo~ moeilijk? Bijna wekelijks zijn er via de media wel signalen te horen dat het niet goed gaat met de dominee. Sommigen tillen zwaar aan hun ambt, anderen klagen over de hoge werkdruk. Fr zijn er die het ambt verlaten en kiezen, voor een baan in het bedrijfsleven. Er verschijnen onderzoeken over disfunctioneren en burnout onder predikanten.
Het moderne predikantschap, als een binnenkerkelijk beroep met verschillende functies, is volgens sommige een negentiende-eeuws verschijnsel dat zijn langste tijd gehad lijkt. te hebben. Dat, alles geeft de dominee ten onrechte een nogal tobberig imago, terwijl tegelijk zoveel van hem wordt verwacht.,
Maar waarom heeft de dominee binnen de protestantse kerken zo'n centrale plaats, terwijl de reformatie koos voor de mondigheid van de gemeente en brak met, het gewijde priesterschap. Hoe valt het te verklaren dat ons land een land van domineeskerken is?

Deze biografie van de dominee schetst het begin, de historische ontwikkeling en de toekomst van de dominee in Nederland en geeft daarmee en belangrijk inzicht in de situatie van de predikant vandaag. De auteur hoopt dat, wanneer men de problemen tegen de achtergrond van de historische en maatschappelijke ontwikkelingen beziet, er met meer moed geprobeerd zal worden voor onze tijd een nieuw beroepsprof ]el te formuleren.

Bitterzoete balsem

Auteur: Huizenga
geneeskunde, chirurgie en farmacie in de late Middeleeuwen

De laatmiddeleeuwse geneeskunde in de Nederlanden wordt gekenmerkt door vele tegenstellingen, uiteenlopend van de zoete smaak van een geslaagde nieuwe behandeling tot volstrekte hulpeloosheid in de bittere strijd tegen de Zwarte Dood. In dit kleurrijke boekje worden enkele van deze dimensies genoemd én getoond. Het laat op toegankelijke wijze iets zien van de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en de chirurgie in de Nederlanden. In kort bestek worden zaken als de middeleeuwse denkbeelden over mens en gezondheid, de manier waarop de gezondheidszorg was georganiseerd, en de overlevering en overdracht van medische kennis in boeken voor het voetlicht gebracht. Deze feitelijke informatie wordt afgewisseld met unieke ooggetuigenverslagen van artsen, chirurgen en apothekers, die op levendige wijze de enorme problemen beschreven waarvoor zij zich gesteld zagen en de oplossingen die zij daarvoor bedachten.

Botero

Auteur: Mariana Hanstein

Auteur: Emiel van der Wal

Breuer

Auteur: A. Cobbers

Reeds in 1956 beschreef Time Marcel Breuer als een van de 'vormgevers van de 20e eeuw'. Al op zijn drieëntwintigste schreef hij geschiedenis met het ontwerpen van stalen buizenmeubilair.