Cultuur

Toon als           
Volgorde

Bedden

Auteur: Eva Marin

Bedden zijn al lang niet meer om in te slapen, ze zijn om in te wonen. Het bed heeft zich aangepast aan de behoeften van onze tijd, het is een veelzijdige ruimte geworden waarin letterlijk en figuurlijk gedroomd wordt, al lezend, tv kijkend, spelend, etend.... Gemaakt als een plek om te rusten is het bed door de eeuwen heen op veel verschillende manieren gebruikt geweest. De nieuwe technieken maken het mogelijk om het bed nu actief te gebruiken, de temperatuur kan geregeld worden en ingebouwde computers kunnen de slaper een massage geven. Er zijn zoveel modellen en mogelijkheden als er leefwijzen en gebruiken zijn. Ontwerpers en fabrikanten uit de branche hebben hierop ingespeeld. Zoals andere titels in deze serie is dit boek een overzicht van de beste en meest originele ontwerpen wereldwijd.

Beethoven 1770-1827

Auteur:

In 177o, het geboortejaar van Ludwig van Beethoven, was Wolfgang Amadeus Mozart veertien jaar oud en verbaasde de wereld met de muzikale rijpheid van een volwassene. Franz Joseph Haydn daarentegen, was al achtendertig en voelde zich min of meer opgesloten in het kasteel van de vorsten Esterházy, waar hij het privé-orkest van de vorst dirigeerde en steeds weer nieuwe composities moest afleveren voor de hofconcerten.

Mozart stief in 1791, na Beethoven misschien kortstondig te hebben ontmoet, maar Haydn leefde tot 1809 en was een tijd lang de leermeester van de jonge Beethoven, die zich in 1792 ook in Wenen had gevestigd. Hoewel Haydn en Beethoven elkaar niet echt lagen, was Haydn eerlijk genoeg om het genie in Beethovens vroege composities te onderkennen. Mozart en Haydn hadden het muziekleven in Wenen bepaald, maar binnen 10 jaar nadat Beethoven zich in Wenen had gevestigd werd hij al gezien als de natuurlijke opvolger van de beide grote musici. En bovendien als een excentrieke hoofdrolspeler in het Weense muziekleven, die er in slaagde middels een heel eigen, nieuwe stijl de muziek van de 'klassieke' periode te transformeren tot niet eerder gehoorde complexiteit en diepgang.

Weinig van Beethovens tijdgenoten begrepen het belang van zijn vernieuwingen, en vooral in de periode van zijn toenemende doofeid ontmoeten zijn composities meer en meer verbazing en afkeuring. Niettemin begreep men de grootste levende componist in zijn midden te hebben en weigerde bij voorbeeld vorst Lichnowsky Beethoven te laten vertrekken uit Wenen. Dan maar een fors hoger jaargeld voor de componist...

Bekentenissen van een Engelse opiumeter

Auteur: de Quincey

In de herfst van het jaar 1804, op een zondag, vertelt Thomas de Quincey, 'kwam ik een studievriend tegen die me opium aanraadde'. De Quincey leed aan maag en aangezichtspijnen. Het opiumgebruik daartegen resulteerde inderdaad, zoals zijn studiegenoot hem had voorgehouden, in een volmaakte verdoving. Maar anders dan bij de meeste gebruikers, voegde De Quincey, vriend en tijdgenoot van Coleridge en Wordsworth, er een element aan toe dat zijn roem tot in onze eeuw zou bestendigen: dat van de literaire verbeelding.

Zijn ervaringen met opium, vervlochten in zijn levensverhaal, verschenen in de London Magazine in september en oktober 1821 en betekenden een sensatie, niet in de laatste plaats vanwege zijn magistrale beschrijvingen van zijn dromen en andere facetten van een half bewust geestesleven. Ondanks zijn roem, hield hij staande dat niet hem, de schrijver, enige eer toekwam maar de opium zelf 'met haar schitterende uitwerking op de menselijke geest'.

De Quinceys opiumstudie wordt ingeleid door prof. dr. A.J. Dunning, cardioloog.

Berlioz

Auteur: Molenaar

Hector Berlioz (1803-1869) wordt thans beschouwd als de belangrijkste Franse componist uit de eerste helft van de I9de eeuw, maar in zijn tijd dacht lang niet iedereen daar zo over - al had hijzelf geen twijfels over zijn genialiteit. Berlioz kennen we als een opstandige en ontevreden componist, die voortdurend door operadirecteuren, impresario's en het publiek werd tegengewerkt. Hij nam volop deel aan het bloeiende culturele leven in Parijs, en telde kunstenaars als Victor Hugo, George Sand en Franz Liszt (die Berlioz omschreef als 'een arm groot genie, vechtend voor iets dat grotendeels onmogelijk is') onder zijn vrienden. Het beeld dat wij van Berlioz hebben wordt sterk bepaald door zijn memoires, maar ook tijdgenoten hebben veel over hem geschreven. In dit boek laat drs. Hennie Molenaar (1963) veel kunstbroeders aan het woord, bijvoorbeeld inmiddels in vergetelheid geraakte beroemdheden als Ernest Legouvé, Joseph d'Ortigue, Henri-Auguste Barbier en Ernest Reyer. Door de ogen van deze en andere tijdgenoten krijgt de lezer een verrassende kijk op een van de grootste vernieuwers uit de muziekgeschiedenis.

Best of National Geographic

Auteur: National Geographic

Mensen zijn gefascineerd door mensen: gewone burgers, exotische vreemdelingen, individuen en groepen. De fotografen van National Geographic hebben meer foto's van mensen gemaakt dan van dieren, landschappen of welk ander onderwerp dan ook. Het geluk van mensen, hun verdriet en hoop komen tot uitdrukking in Gezichten van de wereld.

Beter in spelling

Auteur: Eric Tiggeler

Beter in spelling helpt je om je kennis van de spellingregels van het Nederlands op te frissen. In zeven hoofdstukken komen alle belangrijke spellingkwesties aan bod: van werkwoordspelling tot meervouden, van hoofdletters tot interpunctie.

Meer inzicht in de regels van de taal
De serie Beter in ... onderscheidt zich door een laagdrempelige opzet, met een minimum aan theorie en een maximum aan direct toepasbare regels en voorbeelden. De regels en voorbeelden worden helder en systematisch gepresenteerd in overzichtelijke tabellen. Zo leer je sneller en doorzie je gemakkelijker hoe de Nederlandse taal werkt.

Direct oefenen

Je start op de toetsportal AcademicX.nl met een begintoets. Met de feedback op deze toets kun je aan de slag met het boek. Elk hoofdstuk in het boek stuit af met een heldere puntsgewijze samenvatting en afsluitende oefeningen. Op AcademicX .nl vind je meer oefeningen bij elk hoofdstuk.

Een echte praktijkhulp
Beter in spelling richt zich op hbo-studenten en is door de systematische opzet zeer geschikt voor gebruik tijdens de les én voor zelfstudie. De combinatie van boek en portal maken dit product tot een echte praktijkhulp, gebaseerd op de vragen die leven in het onderwijs van nu.